تاريخ روز : جمعه 09 خرداد 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

  

اطلاعات عمومی 

 

 
پرتال سهامداران کشتیرانی ج.ا.ا افتتاح شد.
 
 
 
عرضه اولیه سهام کشتیرانی دریای خزر،بزودی

 

  سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شنبه11 مرداد ماه جاری با 4 درصد مثبت روبه رو شد.
 

اعطای گواهینامه فرابورس به کشتیرانی دریای خزر