تاريخ روز : سه شنبه 21 اردیبهشت 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

افزایش سرمایه 32 درصدی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایرانجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت کشتیرانی ج.ا.ایران در تاریخ 1399/03/07 در محل اصلی شرکت و با حضور بیش از 91 درصد از سهامداران برگزار گردید و افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 16.393 میلیارد ريال به 21.560 میلیارد ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
برای مشاهده گزارش توجیهی افزایش سرمایه و بیانیه ثبت اینجا کلیلک کنید