تاريخ روز : سه شنبه 21 اردیبهشت 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

ثبت نام در سجام و مشاهده لیست دارایی سهامدارانسهامدار محترم شما می توانید به منظور بهره مندی از خدمات قابل ارائه توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه نظیر مشاهده وضعیت سبد دارایی شامل نام و نماد دارایی، تعداد، قیمت و ارزش آن، درصد هر دارایی از سبد و کارگزار ناظر،اخذ گواهی سپرده دارایی، گردش معاملات، اطلاعیه‌های صادر شده از سوی ناشران اوراق بهادار، مشاهده علت ممنوع از معامله شدن کد یا نماد و امکان شرکت در مجامع شرکت‌های ناشر موجود در سبد دارایی به صورت الکترونیکی (غیرحضوری) وارد  درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه شوید. برای استفاده از خدمات این سامانه ضروری است  در سامانه سجام ثبت نام و اجراز هویت شوید. برای تسریع در ثبت نام و انجام احراز هویت به صورت غیرحضوری می توانید از نرم افزارهای احراز هویت الکترونیک استفاده کنید.