تاريخ روز : سه شنبه 21 اردیبهشت 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

تمدید مهلت پذیره‌نویسی افزایش سرمایه و راهنمای مشارکت در افزایش سرمایهبه اطلاع عموم سهامداران محترم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می‌رساند به استناد مجوز شماره 010-614955/998 مورخ 1399/05/12سازمان بورس و اوراق بهادار مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام به مدت30 روز تا تاریخ 1399/06/16تمدید گردید. (تصویر آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه اطلاعات)

سهامداران محترمی که تا کنون نسبت به تعیین تکلیف حق‌ تقدم‌های متعلقه اقدام ننموده‌اند بایستی بر اساس وضعیت‌های اعلام شده سهامداران به شرح ذیل، هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف حق تقدم تعلق گرفته یا خریداری شده اقدام نمایند. لازم به ذکر است مهلت اعلام شده براساس دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار قابل تمدید مجدد نمی‌باشد.

وضیعت ‌سهامداران:

1-سهامداراني كه درتاريخ مجمع عمومي فوق‌العاده (مورخ 1399/03/07) سهامدار شركت بوده‌اند در ابتدا نسبت به تهیه پرینت و تكميل گواهینامه حق تقدم سهم خود در تاریخ مجمع از سایت شرکت (www.irisl.net) و یا سامانه اطلاع رسانی سهامداران شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (saham.irisl.net) اقدام نمایند (لينك چاپ گواهينامه حق تقدم).
توجه: گواهینامه چاپ شده حق تقدم صرفاً نشانگر تعداد سهام و حق تقدم سهامداران در تاریخ مجمع می‌باشد و در صورتیکه سهامدار بعد از مجمع نسبت به خرید و فروش حق تقدم اقدام نموده باشد، تغییرات میزان حق تقدم در گواهینامه حق تقدم نمایش داده نمی‌شود و سهامدار برای اطلاع از تعداد دقیق باقیمانده حق تقدم خود می‌تواند به
درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه مراجعه نماید. همچنین جهت مشارکت در افزایش سرمایه بابت حق تقدم‌های جدید بایستی به ازای هر حق تقدم جدید خریداری شده مبلغ 1.000ريال به حساب معرفی شده واریز و فیش آن را طبق راهنماي ارسال مدارك افزايش سرمايه برای شرکت ارسال نمایید.

1-1- اگر سهامدار فاقد مانده مطالبات سود سهام ‌باشد و يا مبلغ مطالبات سود سهام كمتر از مبلغ سهام قابل خريدكه در رديف 4 جدول گواهينامه حق تقدم درج گرديده ‌باشد، نسبت به واريز مبلغ نقدي (رديف6 جدول گواهينامه حق تقدم) به حساب اعلام شده در متن گواهينامه اقدام و پس ازتكميل فرم شماره 2 گواهينامه حق تقدم، طبق راهنماي ارسال مدارك افزايش سرمايه، نسبت به ارسال گواهينامه حق تقدم به همراه فيش واريزي اقدام نمايند.

2-1-اگر مانده مطالبات سهامدار با مبلغ سهام قابل خريد برابر باشد و مبلغ قابل واريز نقدي (رديف 6 جدولگواهينامه حق تقدم) صفر باشد، صرفا فرم شماره 1 گواهينامه حق تقدم را تكميل نموده و طبق راهنماي اعلام شده ارسال مدارک افزایش سرمایه، نسبت به ارسال گواهينامه حق تقدم خود اقدام نمايند.

 2-سهامداراني كه اقدام به خريد حق تقدم مي‌نمايند در صورتيكه تمايل دارند حق تقدم خريداري شده خودرا به سهام تبديل نمايند بايستي نسبت به واريز مبلغ 1.000 ريال به ازاي هر حق تقدم خريداري شده به حساب شماره 221192419 نزد بانك تجارت شعبه برج آسمان با درج كد ملي براي اشخاص حقيقي و شناسه ملي براي اشخاص حقوقي بعنوان شناسه پرداخت اقدام و پس ازدرج كدملي، كد پستي، آدرس پستي و شماره تماس خود بر روي فيش واريزي نسبت به ارسال فيش طبق راهنماي ارسال مدارک افزایش سرمایه، اقدام نمايند.

 3-سهامدارانی که تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه ندارند می‌توانند حق تقدم خود را با نماد"حکشتیح" از طریق بورس واگذار نمایند و نیازی به اقدام خاصی در خصوص افزایش سرمایه نیست. بدیهی است خریدار نهایی حق تقدم می‌تواند حداكثر تا تاريخ1399/06/16 نسبت به واریز مبلغ 1.000 ريال به ازای هر حق تقدم خريداري شده اقدام نماید.

روش‌های پرداخت وجوه حق تقدم:

1- مراجعه حضوری به شعب بانک تجارت و واریز نقدی **درج کد ملی سهامدار حقیقی و شناسه ملی سهامدار حقوقی در قسمت شناسه پرداخت الزامی است**

2- واریز از طریق اینترنت بانک تجارت **درج کد ملی سهامدار حقیقی و شناسه ملی سهامدار حقوقی در قسمت شناسه پرداخت الزامی است**

3- واریز از طریق موبایل بانک تجارت **درج کد ملی سهامدار حقیقی و شناسه ملی سهامدار حقوقی در قسمت شناسه پرداخت الزامی است**

توجه: واریز از سایر روش‌ها (نظیر ساتنا و پایا) ممکن است با خطا مواجه شود و وجه واریزی به حساب سهامدار عودت گردد، لذا توصیه می شود صرفا از یکی از روش‌های فوق نسبت به واریز وجه اقدام شود.

«در صورت عدم واریز وجه یا عدم فروش حق تقدم توسط سهامدار ظرف مهلت مقرر (تا تاريخ 1399/06/16) حق تقدم‌های استفاده نشده پس از پایان مهلت تمديد شده پذيرهنويسي توسط شرکت به فروش خواهد رسید و وجوه حاصله پس از کسر کارمزدهای مربوطه به حساب سهامدار ذینفع واریز خواهد شد (جهت تسهيل در واريز نيز سهامداران محترم بايستي اطلاعات حساب بانكي خود را در پورتال سهامداران شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به نشاني  saham.irisl.netتكميل نمايند).»