تاريخ روز : سه شنبه 21 اردیبهشت 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

اطلاعيه پرداخت سود سهام دوره مالي 99-98 از طريق سامانه سجامباتوجه به آگهي منتشره در سامانه كدال در تاريخ 1399/06/17 مبني بر اعلام زمانبندي پرداخت سود سهامداران براي سال مالي منتهي به 1399/03/31، به اطلاع سهامداران محترم مي‌رساند اشخاصي كه در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 1399/06/26 سهامدار اين شركت بوده‌اند، در صورتيكه در سامانه سجام ثبت نام نموده و احراز هويت شده‌ باشند، سود تقسيمي مطابق مصوبه مجمع فوق‌الذكر به حسابي كه در سامانه سجام معرفي نموده‌اند، واريز شده است. لذا توصيه مي‌شود سهامداراني كه تاكنون در سامانه سجام ثبت نام و احراز هويت ننموده‌اند، حداكثر تا تاريخ 1399/10/24 نسبت به ثبت نام و احراز هويت در سامانه مذكور اقدام نمايند تا متعاقبا سود تقسيمي از طريق سامانه سجام به حساب معرفی شده واريز گردد. (جهت مشاهده راهنماي ثبت نام در سامانه سجام اينجا كليك شود).