تاريخ روز : سه شنبه 21 اردیبهشت 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

اعلاميه پذيره‌نويسي عموميبه اطلاع سهامداران محترم مي‌رساند به منظور تحقق افزايش سرمايه اين شركت تعداد 70.959.851 سهم 1.000 ريالي استفاده نشده سهامداران، براي پذيره‌نويسي عمومي عرضه مي‌گردد. با عنايت به اعلاميه پذيره‌نويسي عمومي منتشر شده  مورخ 1399/12/02 در سامانه كدال و روزنامه‌هاي اطلاعات، دنياي اقتصاد ، همشهري و ايران مهلت پذيره‌نويسي عمومي از مورخ 1399/12/02 الي 1400/01/01 مي‌باشد.

لازم به ذكر است با توجه به اينكه شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گرديده است، پذيره‌نويسي سهام اين شركت تماما ازطريق شبكه كارگزاري انجام خواهد شد. متقاضيان پذيره‌نويسي مي‌توانند در مهلت تعيين شده براي پذيره‌نويسي با مراجعه به شركت‌هاي كارگزاري عضو بورس اوراق بهادارتهران/فرابورس ايران نسبت به ارائه تقاضاي سفارش خريد اقدام نمايند. ضمنا خريداران حق تقدم فوق، مي‌بايست علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي (قيمت خريد به علاوه 1.000 ريال ارزش اسمي) را نيز به كارگزار مربوطه بپردازند. مبالغ دريافتي از متقاضيان توسط كارگزار ناظر به حساب شركت كشتيراني واريز خواهد گرديد.

جهت مشاهده متن كامل اعلاميه پذيره‌نويسي به آدرس هاي ذيل مراجعه فرماييد.

1) روزنامه اطلاعات https://www.codal.ir

2) روزنامه دنياي اقتصاد https://www.codal.ir

3) روزنامه همشهري https://www.codal.ir

3) روزنامه ايران https://www.codal.ir

همچنين ذكر اين نكته ضروري مي‌باشد كه پس از فروش كليه حق تقدم‌هاي استفاده نشده، منافع حاصل از فروش پس از كسر هزينه‌هاي مربوطه به حساب بستانكاري سهامداران ذينفع منظور و نحوه پرداخت به ايشان متعاقبا اعلام خواهدگرديد.