تاريخ روز : سه شنبه 21 اردیبهشت 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

اطلاعيه شماره 2 در خصوص نحوه پرداخت مبالغ حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشدهپيرو اطلاعيه نحوه پرداخت مبالغ حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده، به اطلاع سهامداران محترم مي‌رساند،با توجه به اينكه اطلاعات شناسنامه‌اي تعدادي از سهامداران به علت عدم انتقال اطلاعات از سامانه مديريت فناوري بورس به سامانه سهام اين شركت كامل نمي‌باشد،درنتيجه ليست ارسالي به بانك نيز براي اين دسته از سهامداران كامل نبوده و امكان پرداخت فراهم نخواهد شد. لذا از سهامداران محترم خواهشمند است قبل از مراجعه به بانك با ورود به سامانه سهامداران نسبت به كنترل اطلاعات شناسنامه‌اي خود اقدام ودر صورت هرگونه نقص اطلاعات شناسنامه‌اي نسبت به تكميل آن اقدام نمايند.

همچنين لازم به ذكراست با توجه به اينكه در حال حاضر در بانك تجارت، هم سود سهام و هم مبالغ فروش حق تقدم استفاه نشده سهامداران در حال پرداخت مي‌باشد لذا سهامداران محترم در زمان مراجعه به بانك بايستي حتما براي متصدي مربوطه، نوع مطالبه خود كه سود سهام و ياحق تقدم مي‌باشد را مشخص نمايند.